Hoppa till innehåll

Fältjägarföreningen

Så här blir du medlem i fältjägarföreningen

Skicka ett mail till soderhjelm@telia.com och ange

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post adress
Födelsedata, (ÅÅMMDD)

Betala in medlemsavgiften 150 kr till bankgironummer 221-4625.

Avgiften för aktuellt verksamhetsår betalas in efter årsskiftet men senast den sista januari inklusive de stöd till föreningens olika verksamhetsgrenar som Du bidrar med.

Du kan välja mellan:

  • Militärmuséet Garnisonen,
  • Daggtorpet, eller
  • vår medlemstidning Fältjägaren.

Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen.

Varmt Välkommen som ny medlem.

Militärmuseet Garnisonen och Fältjägarföreningens fotoarkiv

Fältjägarföreningen är delaktig i den garnisonsgemensamma föreningen
”Militärmuseiföreningen i Jämtlands län – Milmus Z
som är delägare i Jämtlands Teknikland AB vari militärmuseet Garnisonen ingår.
Inom ramen för museets verksamhet, pågår bl.a. arbete med att göra olika typer av dokumentation
tillgänglig publikt så även för forskningsändamål.
Vi behöver Din hjälp i det fortsatta arbetet, med att gå igenom föreningens fotoarkiv för att identifiera personer, verksamhet, platser och miljöer.

För vidare information kontakta ordföranden – välkommen i gemenskapen.

Facebook fältjägarna jämtland  Glöm inte besöka Fältjägarföreningen på facebook !