Skip to content

Officerskassan I5

Facebook fältjägarna jämtland Besök officerskassan på facebook!

AKTIVITETER

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmar i Officerskassan I 5 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2021.

Årsmötet genomförs fredagen den 1/4 2022 klockan 18:00 hos Odd Fellows i Östersund.

Föreningen bjuder på mat efter mötet vilket innebär att vi behöver ha en separat anmälan till middag, senast 25/3 om ni vill äta. Anmälan till middagen gör ni via E-post till offkassan@faltjagarna.se.

Dagordning tillsammans med årsmöteshandlingar anslås på föreningens hemsida www.faltjagarna.se senast 15/3 2022.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14/3 2022. Dessa skickas per e-post till offkassan@faltjagarna.se.

Angående fullmakt
Varje mötesdeltagare får via fullmakt utöva rösträtt för max tre (3) andra medlemmar. För att fullmakten skall vara giltig skall den vara utställd på en namngiven person som deltager vid mötet. Tag kontakt med den du avser ställa ut fullmakten på för att säkerställa:
Att han/hon kommer att deltaga vid årsmötet, Att han/hon ej har lovat att företräda mer än 2 andra medlemmar, Att mottagaren är medveten om din vilja vid fattande av beslut.
Ge fullmakten till den som ska representera dig på plats eller skicka fullmakten, underskriven, till Offkassan I 5, Box 54, 831 21 Östersund.

Fullmakten skall vara oss tillhanda senast 28/3 2022.

//Styrelsen

Här nedan hittar ni kallelse i pdf-format där även en fullmakt finns med.

KALLELSE

Här nedan hittar ni dagordningen för årsmötet.

Dagordning årsmöte vhtåret 2021 22-04-01

Föreningens stadgar

Fältjägarföreningen 2015