Skip to content

Fältjägarföreningen

Aktivitetsplan för 2018 är nu publicerad!

Aktivitetsplan 2018            Notera inbjudan till Karolinermarschen.

Så här blir du medlem i fältjägarföreningen

Skicka ett mail till soderhjelm@telia.com och ange

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post adress
Födelsedata, (ÅÅMMDD)

Betala in medlemsavgiften 150 kr till bankgironummer 221-4625.
Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen.

Väkommen som ny medlem.

PÅMINNELSE FRÅN KASSÖREN

Nu är det dags att erlägga medlemsavgiften om 150 kr på bankgironummer 221-4625
Kom ihåg att ange från vem avgiften kommer.
Bidrag till både Tidningsfonden och Daggtorpet mottas tacksamt.
Det är av yttersta vikt att NI som har bytt eller skaffat ny e-post adress och/eller har ny hemadress snarast meddelar detta. Använd e-postadressen som återfinns under rubriken “Kontakter“ Detta beroende på att utskick till ER skall hamna rätt. Om Ni erlägger medlemsavgift eller skänker pengagåvor till föreningen så var MYCKET noga med att ange vem avsändaren är.

Militärmuseet Garnisonen och Fältjägarföreningens fotoarkiv

Fältjägarföreningen är delaktig i den garnisonsgemensamma föreningen
”Militärmuseiföreningen i Jämtlands län – Milmus Z
som är delägare i Jämtlands Teknikland AB vari militärmuseet Garnisonen ingår.
Inom ramen för museets verksamhet, pågår bl.a. arbete med att göra olika typer av dokumentation
tillgänglig publikt så även för forskningsändamål.
Vi behöver Din hjälp i det fortsatta arbetet, med att gå igenom föreningens fotoarkiv för att identifiera personer, verksamhet, platser och miljöer.

För vidare information kontakta ordföranden – välkommen i gemenskapen.

Fältjägarföreningen 2015