Skip to content

Fältjägarföreningens årsmöte 2022.

Inbjudan till: Fältjägarföreningens årsmöte som hålls tisdagen den 12 april 2022 kl 1800.

Plats: Odd Fellow lokalen Postgränd 10, ÖStersund

Vi har denna gång glädjen att hälsa vår medlem och nyblivne chefen för I 21 och Fältjägarkåren, överste Jonas Karlsson välkommen.

Vi börjar med vårt årsmöte följt av traditionell Fältjägarmiddag.

Efter middagen informerar öv Jonas Karlsson om uppbyggnaden av I 21 och Fältjägarkåren.

Anmälan senast 22-04-05 till info@faltjagarna.se.

Då vi inte har någon valberedning hoppas vi att Du som läser detta tipsar oss om ”kandidat” till styrelsen, även det på info@faltjagarna.se

Varmt välkommen!!

Åke Hjelm

Ordförande

Fältjägarföreningen 2015