Skip to content

Ordförandens höstbrev 2018

nowodworFältjägarföreningen 2018-08-23

 

 

Fältjägarkamrat!

 
När detta skrivs går mina tankar bakåt i tiden. För 300 år sedan i augusti samlades 10 000 karoliner i Duvedsområdet för att förbereda ett angrepp på Norge. Det måste ha varit ett både mäktigt och lite skräckinjagande intryck som den lilla befolkning som fanns i Duved fick.
Nu är det andra tider och trots att vi haft en härlig sommar hittills så har den också varit skräck-injagande på något sätt med alla bränder och den svåra torkan.

 
Nu blickar vi fram mot hösten och redovisar nedan de aktiviteter som du har möjlighet att delta i :

Höstmötet den 9 oktober kl 1800 i Odd Fellow-lokalen på Postgränd 10. Vi äter den traditionella middagen. Vi får under kvällen lyssna till Toivo Comén som berättar om när han som barn, tillsammans med sina föräldrar, flydde från Ingermanland till Jämtland. ”Från terror till trygghet” kallar han sitt föredrag. Anmälan till Karin Fredman på 063-85015, 0731-574001 eller: karinirenefredman@hotmail.com senast 1 oktober.

Adventskonsert den 27 november kl 1800 i Gamla kyrkan. Det är ett samarbete med övriga militära kamratföreningar. Efter konserten bjuder respektive förening sina medlemmar på kaffe och lussebulle nere på Odd Fellow. Anmälan, bindande (för kaffe) sker till Karin, se ovan, senast 19 november.

Därefter inbjuds till jullunch tillsammans med Officerskassan I 5 den 4 december kl 1200 på Odd Fellow. Anmälan, bindande sker till Karin, se ovan, senast 27 november.

Preliminärt den 18 januari 2019 planerar vi en resa till Tydal för att se det fantastiska skådespelet, Tydalsvinter, som är en dramatisering av karolinernas framfart vid återtåget 1719. Gör en intresseanmälan redan nu och senast 5 oktober. Alla som gör en sådan kommer sedan att få detaljerad information om tider, kostnader mm. Se www.karolinerspelet.no

Årsmötet väntar när vi kommit in en bit på det nya året. 19 februari kl 1800 på Odd Fellow. Årsmötesförhandlingar och middag. Anmälan sker till Karin Fredman, se ovan, senast 11 februari.

En resa till Krakow planeras för genomförande 27 maj –2 juni 2019. Se vår hemsida och artikel i Fältjägaren 2018 samt information på Facebook.

 

Övrigt
Den 25 maj i år trädde en ny lag i kraft, EU dataskyddsregler GDPR. I korthet innebär dessaregler att vi är skyldiga att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att andra inte kan få tag i dessa uppgifter. Längre ned i brevet kan du läsa mer om GDPR. Om du accepterar den hantering som vi har idag behöver du inte göra något. Om du däremot vill ändra något i dina uppgifter så kontakta undertecknad.

 
Vår eminente kassör, Claes Söderhjelm, vill ånyo göra dig uppmärksam på att medlemsavgiften ska betalas efter 2019-01-01 och senast 2019-01-31 inklusive de stöd som du vill /kan ge till Militärmuseet Garnisonen, Daggtorpet och/eller till vår medlemstidning Fältjägaren. Kontonummer 221-4625. Medlemsavgift 150 kr/år.

 
Vår redaktör, S-G Olsson, påminner alla om att gärna sända artikelunderlag, stort som litet, till det kommande numret av Fältjägaren. Du har säkert något trevligt att berätta för oss övriga.

Fältjägarhälsningar

//Åke

 
RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För Fältjägarföreningens räkning behandlas personuppgifter av:
Åke Hjelm 070-607 43 90, Claes Söderhjelm 070-023 70 08

 
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, Adress, Telefonnummer, E-postadress och Födelsedata (dvs år månad dag)

Var finns uppgifterna?
Uppgifterna finns i föreningens Medlemsregister

 
Varför behandlas dessa uppgifter?
Fältjägarföreningen behöver adressuppgifter för att kunna skicka ut information, Fältjägaren, kallelser m.m. samt hålla medlemsregistret aktuellt. Födelsedata behövs för att kunna uppdatera adresser samt för att få uppgifter om avlidna.

 
Hur behandlas uppgifterna?
I manuella pärmar och på dator som styrelsen ansvarar för. På föreningens hemsida finns uppgifter om styrelsen. Medlemsregistret finns hos vår kassör. Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.

 
Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifterna sparas i medlemsregistret så länge personerna är medlemmar i föreningen. Protokoll gallras efter 10 år varefter de överlämnas till Föreningsarkivet. Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifter som behandlas med samtycke som grund behandlas av föreningen.

Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort.

Nyhet frånfältjägarföreningen
Fältjägarföreningen 2015