Startsidan
  Historik
Kontakt:
Åke Hjelm

tel: 063-12 81 17
Claes Söderhjelm

tel: 063-12 71 98
Karin Fredman

tel: 063-850 15
Krister Lingblom

tel: 063-10 91 21.
Sven-Gunnar Olsson
Redaktör för Fältjägaren.

tel: 063-10 16 54
tel: 070-554 90 24

Aktivitetsplan 2015

02-12
Årsmöte.
Plats: Kungsgården (Frösön) kl 1800.

O B S Anmäl till:
Karin Fredman på tel:
063-850 15, 0731-574001 eller på email:

senast 2015–01–20

02-28 alt 03-01
Karolinerspelet i Tydal.
En övernattning.
www.karolinerspelet.no Intresseanmälan enl ovan senast 2015-01-20

03–20—23
Karolinermarschen.
(prel. datum)
Läs mer i bifogad fil.

Maj
Resa till Salzburg och Wien.

05-16--17
Daggtorpet öppnar i samband med Vårmarknad på Jamtli.

06–13
Teknikland öppnar.

07–25--26
Stiklestad. Spelet om Heilag Olav. Intresseanmälan enl ovan
senast 2015-06-20

07–27—08–04
"Det brinner en eld".
Besök: www.elden-roros.no. Intresseanmälan enl ovan
senast 2015-04-01

08-05
Surströmming och tunnbrödbak i Kungsgården (Kånkbacken)
Anmälan senast 2015-07-30

08–07—10
Expedition Blixt kanon.

v34
Medlemsbrev skickas ut.
Information om höstens verksamhet m m.

08–??
Försvarets Dag. (Datum ej fastställt)

09–06
Jamtlidagen. Aktivitet i Daggtorpet.

10–15
Höstmöte.

12–01
Julsamling i Gamla kyrkan.

12–02
Jullunch.
Anmälan se Medlemsbrevet (utkommer i augusti).

Via länken nedan kan ni hämta och skriva ut
aktivitetsplanen för 2015.

Kamratföreningen

Aktivitetsplan för 2015 är utgiven!

Läs aktivitetsplanen till vänster på sidan. Notera inbjudan till Karolinermarschen.

Så här blir du medlem i kamratföreningen

Skicka ett mail till och ange:
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post adress
  • Födelsedata, (ÅÅMMDD)
Betala in medlemsavgiften 150 kr till bankgironummer 221-4625.
Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen.

Väkommen som ny medlem.
Nu är det dags att erlägga medlemsavgiften om 150 kr på bankgironummer 221-4625
Kom ihåg att ange från vem avgiften kommer.
Bidrag till både Tidningsfonden och Daggtorpet mottas tacksamt.
Det är av yttersta vikt att NI som har bytt eller skaffat ny e-post adress och/eller har ny hemadress snarast meddelar detta. Använd e-postadressen som återfinns under rubriken “Kontakter“ Detta beroende på att utskick till ER skall hamna rätt. Om Ni erlägger medlemsavgift eller skänker pengagåvor till föreningen så var MYCKET noga med att ange vem avsändaren är.
Daggtorpet i vinterskrud. Foto: Bengt Brügge
Daggtorpet i vinterskrud. Foto: Bengt Brügge.

Militärmuseet Garnisonen och Fältjägarföreningens fotoarkiv

Fältjägarföreningen är delaktig i den garnisonsgemensamma föreningen
"Militärmuseiföreningen i Jämtlands län - Milmus Z"
som är delägare i Jämtlands Teknikland AB vari militärmuseet Garnisonen ingår.
Inom ramen för museets verksamhet, pågår bl.a. arbete med att göra olika typer av dokumentation
tillgänglig publikt så även för forskningsändamål.
Vi behöver Din hjälp i det fortsatta arbetet, med att gå igenom föreningens fotoarkiv för att identifiera personer, verksamhet, platser och miljöer.

För vidare information kontakta ordföranden - välkommen i gemenskapen.