Startsidan
  Historik
Kontakt:
Åke Hjelm

tel: 063-12 81 17
Claes Söderhjelm

tel: 063-12 71 98
Karin Fredman

tel: 063-850 15
Krister Lingblom

tel: 063-10 91 21.
Sven-Gunnar Olsson
Redaktör för Fältjägaren.

tel: 063-10 16 54
tel: 070-554 90 24

Aktivitetsplan 2014

02-13
Årsmöte.
Plats: Kungsgården (Frösön) kl 1800.

O B S Anmäl till:
Karin Fredman på tel:
063-850 15, 0731-574001 eller på email:
senast 2013–02–05,

02-28 alt 03-01
Karolinerspelet i Tydal.
En övernattning.
www.karolinerspelet.no

03–20—23
Karolinermarschen.
(prel. datum)

05–19—26
Resa till Sankt Petersburg.

05–??
Daggtorpet öppnar i samband med Vårmarknad på Jamtli.

06–14
Teknikland öppnar.

07–25—26
Stiklestad. Spelet om Heilag Olav.

07–27—08–04
"Det brinner en eld".
Besök: www.elden-roros.no.

08–??
Surströmming och tunnbrödbak i Kungsgården (Kånkbacken)
Datum m m kommer.

08–15—19
Expedition Blixt kanon.

v34
Medlemsbrev skickas ut.
Information om höstens verksamhet m m.

08–??
Försvarets Dag. (Datum ej fastställt)

09–07
Jamtlidagen. Aktivitet i Daggtorpet.

10–16
Höstmöte.

12–02
Julsamling i Gamla kyrkan.

12–03
Jullunch.
Anmälan se Medlemsbrevet.

Via länken nedan kan ni hämta och skriva ut
aktivitetsplanen för 2014.

Kamratföreningen

Så här blir du medlem i kamratföreningen

Skicka ett mail till och ange:
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post adress
  • Födelsedata, (ÅÅMMDD)
Betala in medlemsavgiften 150 kr till bankgironummer 221-4625.
Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen.

Väkommen som ny medlem.

Aktuellt

Fältjägarföreningen i samarbete med Jämt-Trönderska föreningen Armfeldts Karoliner (JTAK)
inbjuder dig att deltaga i Armfeldts Karolinermarsch 2014. Turens specialitet är att förmedla kunskap om den tragiska händelsen 1718 – 1719, när general Carl Gustaf Armfeldt med sin armé återvände från belägringen av Trondheim då cirka 3 000 soldater och befäl frös ihjäl på fjället.

Du som har god skidvana och kondition samt vana att åka med ryggsäck kommer att uppleva en mycket trevlig tur i våra vackra fjäll i Norge och västra Jämtland.
Skidturen går i obanad fjällterräng. För att du riktigt skall kunna njuta av turen kommer vi att bo på de olika fjällanläggningar som vi passerar.
Inbjudan och program till 2014-års upplaga av KAROLINERMARSCHEN finner du här.
Nu är det dags att erlägga medlemsavgiften om 150 kr på bankgironummer 221-4625
Kom ihåg att ange från vem avgiften kommer.
Bidrag till både Tidningsfonden och Daggtorpet mottas tacksamt.
Det är av yttersta vikt att NI som har bytt eller skaffat ny e-post adress och/eller har ny hemadress snarast meddelar detta. Använd e-postadressen som återfinns under rubriken “Kontakter“ Detta beroende på att utskick till ER skall hamna rätt. Om Ni erlägger medlemsavgift eller skänker pengagåvor till föreningen så var MYCKET noga med att ange vem avsändaren är.
Daggtorpet i vinterskrud. Foto: Bengt Brügge
Daggtorpet i vinterskrud. Foto: Bengt Brügge.

Militärmuseet Garnisonen och Fältjägarföreningens fotoarkiv

Fältjägarföreningen är delaktig i den garnisonsgemensamma föreningen
"Militärmuseiföreningen i Jämtlands län - Milmus Z"
som är delägare i Jämtlands Teknikland AB vari militärmuseet Garnisonen ingår.
Inom ramen för museets verksamhet, pågår bl.a. arbete med att göra olika typer av dokumentation
tillgänglig publikt så även för forskningsändamål.
Vi behöver Din hjälp i det fortsatta arbetet, med att gå igenom föreningens fotoarkiv för att identifiera personer, verksamhet, platser och miljöer.

För vidare information kontakta ordföranden - välkommen i gemenskapen.