Skip to content

Karolinermarsch 2021 – Ställs in!!!

Karolinermarsch 2021 – Ställs in!!!

På grund av Covid 19 och dess utveckling har vi i Fältjägarföreningen nu beslutat att inte genomföra marschen under 2021.

Bakgrund

De restriktioner som beslutades om under våren 2020 med anledning av Coronapandemin, gällde under ca ett halvår och ändrades inte förrän nyss under hösten. T ex den gräns gällande storleken på personalsamlingar ändrades då från 50 till 300 personer. Snabbt försämrades smittläget och den nya gränsen är nu max 8 personer. Dessutom med tillägget att man bara ska träffa de som man normalt umgås med och maxgränsen 8 personer skall inte utnyttjas till det yttersta genom listiga ”kryphål”.

Vi kan ju inte hävda vare sig att det bara är 8 personer i våra bussar eller att vi normalt umgås med dessa 8 personer.

Det känns väldigt olustigt i våra Fältjägarhjärtan att nu avsluta planeringen för 2021. Vi kommer efter årsskiftet att diskutera hur vi ska planera inför 2022. Vår förhoppning är självklart att återigen genomföra Armfeldts Karolinermarsch.

Vi lägger upp ny information på hemsidan och på Facebook

Fältjägarhälsningar

Fältjägarföreningen 2015