Skip to content

Föreningens styrelse

Ordförande Anders Brännström

Stf Ordförande Bengt-Ivar Kron

Sekreterare, redaktör Jan Henrik Bergqvist

Veteranfrågor Bengt-Ove Hammarberg

Klubbmästere Gunnel Boman

Vice klubbmästare Folke Johansson

Facebookfrågor Patric Bäck

Kassör Roger Lindekrantz tom 2019 03-31

Revisor Ingvar Gunnarson

Revisorssuppleant Kåre Engström

Föreningsfotograf Göran Cederberg

Sammankallande valberedningen: Håkan Kjellsson

Fältjägarföreningen 2015