Skip to content

Föreningens styrelse

Ordförande: Anders Brännström

Stf Ordförande: Bengt-Ivar Kron

Sekreterare: Åke Edler

Veteranfrågor: Bengt-Ove Hammarberg

Klubbmästare: Gunnel Boman

Vice klubbmästare: Folke Johansson

Facebookfrågor: Patric Bäck

Kassör: Mats Carlerby

Revisor: Ingvar Gunnarson

Revisorssuppleant: Kåre Engström

Föreningsfotograf: Göran Cederberg

Sammankallande valberedningen: Håkan Kjellsson

Fältjägarföreningen 2015