Skip to content

Föreningen Fältjägare i Stockholm planering 2019

18 september Styrelsemöte

16 oktober Höstmöte på K 1 med föredrag av fältjägaren och generalmajoren Fredrik Robertsson ”Omorganisation av den högre militära ledningen”

13 november Lunch med föredrag

Fältjägarföreningen 2015