Skip to content

Föreningen Fältjägare i Stockholm planering 2019

18 januari styrelsemöte

13 februari lunch med föredrag av Finlands Försvarsattaché därefter styrelsemöte

13 mars Årsmöte med middag på K 1 Föredrag av Tommy Åkesson huvudsekreterare i Försvarsberedningen

12 april Styrelsemöte ev föredrag

30 april Kungens födelsedag/kaffegillet

31 maj Veterandagen

31 juli John Erikssondagen på Nybroplan

26-29 augusti resa till Helsingfors enligt särskilt program

18 september Styrelsemöte

16 oktober Höstmöte på K 1 med föredrag

13 november Lunch med föredrag

Fältjägarföreningen 2015