Skip to content

FFJS planering 2020

Föreningen Fältjägare i Stockholm planering 2020

20 januari
Lunch och styrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.

13 februari
Lunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag av Jenny Marklund chef för totalförsvarssektionen i Försvarmakten över ämnet ”Uppbyggnad av totalförsvaret” därefter styrelsemöte.

12 mars
Årsmöte Militärsällskapet med föredrag av generalmajor Lena Hallin chef MUST över ämnet ”Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten”.

22 april
Lunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande  därefter styrelsemöte.

30 april HM Konungens födelsedag Fanvakt.

31 juli John Ericsondagen Fanvakt.

16 september
Styrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.

15 oktober
Middag och höstmöte preliminärt på K 1 med föredrag enligt senare bestämmande.

11 november 
Lunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande därefter  styrelsemöte.

Reviderad: 2020-02-07

Fältjägarföreningen 2015