Skip to content

FFJS planering 2020

Föreningen Fältjägare i Stockholm planering 2020

20 januari
Lunch och styrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.

13 februari
Lunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag av Jenny Marklund chef för totalförsvarssektionen i Försvarmakten över ämnet ”Uppbyggnad av totalförsvaret” därefter styrelsemöte.

12 mars
Årsmöte Militärsällskapet med föredrag av generalmajor Lena Hallin chef MUST över ämnet ”Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten”.

22 april STYRELSEMÖTET INSTÄLLT
Lunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande  därefter styrelsemöte.

30 april HM Konungens födelsedag Fanvakt.

OBS: ”Ingen samling före firandet av kungens födelsedag. Eventuellt inställs samlingen på Borggården”

31 juli John Ericsondagen Fanvakt.

16 september
Styrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.

15 oktober
Middag och höstmöte preliminärt på K 1 med föredrag enligt senare bestämmande.

11 november 
Lunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande därefter  styrelsemöte.

Reviderad: 2020-03-30

Fältjägarföreningen 2015