Skip to content

Årliga aktviteter

Luncher med föredrag

Medlemmar inbjuds 3-4 gånger per år till lunch och ett föredrag.

Vårmöte (årsmöte) med middag samt höstmöte med middag

Två gånger per år samlas föreningens medlemmar till middag och kamratlig samvaro vanligtvis på K 1.Representant från Fältjägargruppen eller från annan militär eller civil myndighet lämnar då kortare information i aktuella frågor.

H.M. Konungen hedras på sin födelsedag
den 30 april

Med anledning av att H.M. Konungen varit hertig av Jämtland, är hedersmedlem i föreningen samt gjort delar av sin militärutbildning på regementet, samlas föreningens medlemmar med anhöriga för att på reserverad plats övervara den högtidliga Högvaktsavlösningen på Yttre borggården då tre musikkårer musicerar. Dessförinnan samlas Fältjägarföreningens medlemmar kl. 10.00 för kaffe på Kaffegillet, Trångsund 4 (intill Storkyrkans huvudingång) för kamratlig sam

Ceremoni vid uppfinnaren och fältjägarofficeren John Ericssons staty på Nybroplan för att fira hans  födelsedag den 31 juli

Vid en ceremoni på Nybroplan framför John Ericssons staty deltar föreningen med föreningsfanan och fanvakt vid den av John Ericsson-Sällskapet arrangerade högtiden

John Ericsson är Fältjägarregementets mest kände soldat. Som 17-åring skrev han in sig vid Jämtlands Fältjägare. Efter att två år senare ha avlagt lantmäteriexamen i Stockholm, återvände han till Östersund och utnämndes till löjtnant.

I det sammanhanget intresserade han sig även för förbättringar av infanteriets vapen. Sedan tändhatten börjat användas i England från omkring 1815-20 för avfyring av handeldvapen insåg John Ericsson, att flintlåset borde bort och tändhatten användas vid gevär, liksom att pipan åtminstone i vissa fall borde vara räfflad och inte slätborrad. Tiden var i Sverige ännu inte mogen för sådant, och först många år efter det Ericsson lämnat Sverige fastställdes här en gevärsmodell i linje med hans förslag.

Utdelning av statyett till bäste soldat vid Fältjägargruppen

Varje år delar föreningen ut en fältjägarstatyett och diplom  till bäste fältjägare  vid Fältjägargruppen i Östersund.

Fältjägarföreningen 2015