Skip to content

Föreningen Fältjägare i Stockholm

Välkommen till Föreningen Fältjägare i Stockholm och vår websida!

Vi är en militär kamratförening stiftad 1947 med anknytning till

  • Kungl. Jämtlands fältjägarregemente I5
  • Fältjägargruppen

  Bakgrund

Kungl. Jämtlands fältjägarregementes kamratförening (i Östersund) hade många medlemmar boende i Stockholmstrakten. Några av dessa tog initiativ till en sammankomst och denna kom till stånd den 11 november 1947. I kallelsen kan man läsa att denna ”vänder sig till medlemmar av Moderföreningen bosatta i Stockholm med omnejd samt övriga här bosatta fältjägare av alla kategorier”.

Mötet ägde rum i Stockholms Underofficerssällskaps lokaler, Blasieholmstorg 11 A, 2 tr. ”Denna avdelning avses existera utan egna avgifter och främst vara en träffpunkt då och då för de många fältjägare i Stockholm med omnejd, som icke ha tillfälle att bevista Fältjägarföreningens sammankomster i Östersund.”.

Föreningen är öppen för kvinnor och män, såväl anställda som f.d. anställda och värnpliktiga av alla kategorier – och även för den som känner samhörighet med regementet och dess traditioner av annan anledning.

Fältjägarföreningen 2015