Skip to content

Aktivitetsplan 2020

02-25       Årsmöte och middag. Föredragningslista enligt stadgarna, verksamhetsberättelsen för 2019 finns här. Plats: Odd Fellow (Postgränd 10) kl 1800. OBS Anmäl senast 2020-02-17 enligt nedan ## även ☺

04-03—06  Armfeldts Karolinermarsch ☺ Anmälan senast 2020-02-14        

05-23-24 Nytt datum: 0715  Daggtorpet på öppnar. Anmäl dig som husvärd!

05-24–29  Resa till Vilnius. Anmäl senast 2020-01-31 och slutbetala senast 2020-04-20. Se programmet i årets Fältjägaren

05-23        Veterandagen / Försvarets dag i Östersund

06-25        Teknikland öppnar. Anmäl dig som husvärd!

08-06        Surströmming och tunnbrödbak i Kungsgården (Kånkbacken) . Anmälan senast 2020-07-29     ## ☺

V 34           Medlemsbrev skickas ut. Information om höstens verksamhet mm.

09-06         Jamtlidagen. Aktivitet i Daggtorpet

09-19         Nowodwor. Medlemmar i Fältjägarföreningen inbjuds att delta

09-30         Manusstopp Fältjägaren 2020. Underlag till svengunnar.olsson@gmail.com

10-06         Höstmöte Plats: Odd Fellow (Postgränd 10) kl 1800. OBS Anmäl senast 2020-09-26  enligt nedan ##  och även ☺

11-24         Adventskonsert i Gamla kyrkan. Efteråt kaffe på Odd Fellow. Föranmälan senast 2020-11-16   enligt nedan ##  även ☺

12-15         Jullunch. Plats: Odd Fellow (Postgränd 10) kl 1200. OBS Anmäl senast 2020-11-28    enligt nedan ##  även ☺

##              Anmäl till Karin Fredman på 063-85015, 0731-574001 eller på email:       karinirenefredman@hotmail.com

OBS; På grund av pandomin utgår tyvärr de genomstrukna aktiviteterna.

☺ = Se information på vår hemsida www.faltjagarna.se  eller     

Armfeldts Karoliner

   = Se information på vår hemsida www.faltjagarna.se  eller              .                                                                     

Nyhet frånfältjägarföreningen
Fältjägarföreningen 2015