Skip to content

Armfeldts Karolinermarsch 2019, anmälan senast 1 mars

Armfeldts Karolinermarsch går av stapeln den 12 — 15 april, senaste anmälningsdag är 2019-03-01. Anmälan görs till Fältjägarföreningen, c/o Sven Mattsson, svenmattsson@hotmail.com  , tfn 070-651 79 38.

Ev. frågor kan ställas till  Claes Söderhjelm, soderhjelm@telia.com , tfn 073-0237 008

Nyhet frånfältjägarföreningen
Fältjägarföreningen 2015